Polis Akademisi Başkanınız Sayın Prof.Dr. Yılmaz ÇOLAK ve Başkan Yardımcımız Sayın Ufuk AYHAN okulumuzu ziyaretleri