Polis Akademisi Başkanımız Sayın Prof.Dr. Yılmaz ÇOLAK ve Beraberindeki Heyetin Okulumuzu Ziyaretleri